Therapie om het zelfvertrouwen te vergroten en keuzes te maken.

De therapie voor kinderen richt zich op:

 • het oplossen of hanteren van problemen
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)
 • Psychotherapie is curatief ingesteld. Simpel gezegd is er sprake van een probleem en is het doel van 
 • psychotherapie het probleem dragelijk/leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen.

Zijn er spanningen, problemen of conflicten in jullie gezin? Of is jullie kind vaak verdrietig, boos of angstig? Of heeft hij/zij last van een negatief zelfbeeld of andere negatieve gedragsproblemen? Dan is het wel heel fijn als iemand met je mee kan kijken en denken om te zoeken naar praktische en oplossingsgerichte ondersteuning en begeleiding.

Oplossingsgericht werken

Ik maak gebruik van diverse behandelmethodes zoals; speltherapie(fysiek en mentaal), creatievetherapie(tekenen,kleien), gedragstherapie(inzicht eigen gedrag). Daarbij werk ik vanuit de oplossing, niet vanuit het probleem. De oplossingsgerichte therapie maakt dat kinderen het proces vaak als prettig ervaren. Er wordt hen alle ruimte, aandacht en erkenning geboden die nodig is om op effectieve wijze aan de klacht of het ongewenste gedrag te werken.
Want ieder kind is uniek en bijzonder, daarom zal de benadering steeds opnieuw worden aangepast aan het kind.

Wanneer therapie voor kinderen kan helpen:

 • Echtscheiding, samengestelde gezinnen
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak zoals hoofdpijn of buikpijn.
 • Innerlijke conflicten die verdriet, boosheid, somberheid of spanning veroorzaken.
 • Stress gerelateerde problemen zoals onderpresteren of juist ‘overpresteren’,
 • faalangst, angsten voor de meest uiteenlopende dingen bijvoorbeeld dieren, school, het donker of ziekenhuizen.
 • Pesten of gepest worden.
 • Ongewenst (probleem) gedrag driftbuien, liegen, stelen, druk gedrag of terugtrekkend gedrag.
 • Concentratie- en motivatieproblemen, niet naar school willen.
 • Problemen met eten, slapen of zindelijkheid.
 • Leren omgaan met bijzondere eigenschappen of stoornissen zoals hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, AD(H)D of autisme
 • Onverwerkte ervaringen zoals (echt)scheiding, overlijden, ziekte van kind of ouders, omgaan met ouders die leiden aan psychiatrische problematiek, trauma of verandering
 • Problemen binnen het gezin zoals de omgang met (stief) ouders, (stief) broertjes of – zusjes.
 • Problemen zoals moeite met vrienden maken of weinig zelfvertrouwen hebben.
 • Uiteraard kan er ook een andere reden zijn om contact op te nemen.
 • Reflexintegratie stoornis
Lees meer over Integratieve KindertherapieLees meer over Oplossingsgerichte KindertherapieLees meer over Reflexintegratie therapie