Reflexintegratie therapie

Dr. Svetlana Masgutova spreekt van Reflexintegratie Stoornissen. Het gevolg hiervan is een vertraging in de verdere ontwikkeling. Op het moment dat actieve reflexen en reflexpatronen worden geïntegreerd, ontstaan er in de hersenen nieuwe zenuwcellen en worden er nieuwe hersenverbindingen gecreëerd. Door het herhalen van deze reflexpatronen via beweging worden de nieuwe hersenverbindingen versterkt. Dit proces wordt ook wel myelinisatie genoemd.

Over welke reflexen hebben we het?

Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, zoals bijvoorbeeld zuigen, grijpen en schrikreactie. Deze bewegingen vormen het fundament voor de ontwikkeling van onze hersenen. In het begin van ons leven dienen deze reflexen voor bescherming en overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken. In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen. Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte, kunnen reflexen niet goed ontwikkelen of niet goed tot rijping komen. Een kind ontwikkelt hierdoor inefficiënte compensaties. Een kind kan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren of juist helemaal niet reageren, of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie.

Het doel van MNRI® is om primaire reflexen te helpen ontwikkelen en te helpen integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de ontwikkeling van de hogere hersendelen in ons brein. Dit leidt tot gelukkigere, kalmere kinderen, met minder stress, met een betere emotionele ontwikkeling, een beter functioneren en een beter leervermogen. MNRI® is net zo effectief bij kinderen als bij volwassenen.

Bron: Dr. Leah Light, Svetlana Masgutova Educational Institute®

Voorbeelden van reflexen

Op de Engelstalige website kunt u meer lezen over de primaire reflexen en op welke leeftijd deze geïntegreerd zouden moeten zijn, en over de levenslang aanwezige reflexen, die blijvend nodig zijn om te kunnen overleven en verder te kunnen ontwikkelen.

Volgt u

 deze link

om hier meer over te leren in de Engelse taal en

 deze link

in de nederlandse taal. 

Wat is de Masgutova Methode®?

De Masgutova Methode® bestaat uit een reeks programma’s, gericht op het herstel en de rijping van het centrale zenuwstelsel (hersenen, ruggemerg, zenuwen). Daar waar primaire reflexen nog onvoldoende in het centrale zenuwstelsel zijn geïntegreerd, blijven signalen uit de hersenstam ervoor zorgen dat het lichaam nog steeds op reflexmatige manier moet reageren. Het stimuleren én integreren van reflexpatronen zorgt voor een ontwaken van het natuurlijke zelfregulerende vermogen van het lichaam om een volgende stap in de ontwikkeling te kunnen zetten. Dit heeft direct effect op houding, motoriek, gedrag en leerprestaties. Het Svetlana Masgutova Educational Institute® wil kinderen en volwassenen betrouwbare kennis en veilige technieken bieden om via het zelfregulerende vermogen te komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

© 2014. Svetlana Masgutova Educational Institute. Alle Rechten Voorbehouden

Lees meer over Oplossingsgerichte Kindertherapie Lees meer over Integratieve Kindertherapie