Oplossingsgerichte Kindertherapie

Als integratief kindertherapeut werk ik daarnaast ook met oplossingsgerichte kindertherapie. Dat wil zeggen dat het kind en/of de jongere gezien worden als echte deskundige in zijn/haar problematiek. Het kind wordt geacht zelf op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen die voor hem/haar werkbaar zijn.

Als kindertherapeut neem ik daarbij een sturende en steunende rol in, zodat de gesprekken oplossingsgericht blijven. Het kind en/of de jongere wordt geholpen met het stellen van [eigen] haalbare doelen, die duidelijk en herkenbaar zijn voor hen. Het is belangrijk dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen probleem/klachtsituatie. De oplossing wordt niet gezocht in het verleden, bij anderen of in omstandigheden, maar in het heden en het kind en/of de jongere zelf.

Ik richt me niet noodzakelijk op de klacht maar op vragen zoals belemmerende overtuigingen. Hoe steekt het kind van binnen in elkaar? Welke belemmerende overtuigingen laat het zien? En welke hulpbronnen/kwaliteiten draagt het kind onbewust mee in zichzelf? In de vorm van gedrag, taal, spel, verhaal, tekeningen of dromen laat een kind zichzelf voortdurend zien in beelden. In deze beelden wordt zichbaar wat er op zielsniveau in het kind leeft. Dat kunnen ervaringen zijn die een diepe indruk hebben gemaakt maar waar het zich niet bewust van is.

Het is van belang dat het kind zelf de verandering van het eigen gedrag ervaart en dat dit de sleutel kan zijn tot het behalen van de doelstelling. Groot succes bestaat uit kleine stapjes.

Lees meer over Integratieve Kindertherapie Lees meer over Reflexintegratie therapie